– Dokumentacija za upis

Dokumentacija za upis na vanredno školovanje:
1. Overene fotokopije svedočanstava i diplome završene škole
2. Kopija lične karte (sa napisanim brojem mobilnog telefona)
3. Kopija izvoda iz matične knjige rođenih

Dokumenta možete poslati brzom poštom na adresu ili mail škole:
Srednja škola Sveti Nikola
ul. Dečanska br. 9
21000 Novi Sadul.
065 / 541 9471

e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Podeli