Elektroenergetičar za upravlјanje i zaštitu energetskih postrojenja

Uslovi za upis kandidata
Specijalizaciju za obrazovni profil elektroenergetičar za upravljanje i zaštitu energetskih postrojenja mogu sticati kandidati sa završenim sledećim srednjim obrazovanjem:

I Završena škola u četvorogodišnjem trajanju obrazovanja sledećih obrazovnih profila, odnosno zanimanja:
– Elektrotehničar za postrojenja i mreže,
– Elektrotehničar za mernu i regulacionu tehniku,Elektroenergetičar za upravljanje i zaštitu energetskih postrojenja
– Elektrotehničar automatiku i računare,
– Elektrotehničar energetskog smera i
– Elektrotehničar energetike.

II Završena škola u trogodišnjem trajanju obrazovanja obrazovnog profila, odnosno zanimanja:
– Elektromonter mreža i postrojenja,
– Elektromehaničar za merne i regulacione uređaje
– Elektroinstalater.

Svi kandidati navedenih obrazovnih profila, odnosno zanimanja treba da imaju radno iskustvo iz oblasti upravljanja i zaštite energetskih postrojenja u neprekidnom trajanju od najmanje dve godine za završenu školu u četvorogodišnjem trajanju obrazovanja, a četri godine za završenu školu u trogodišnjem trajanju obrazovanja.

Grupe poslova i radnih zadataka
Ostvarivanjem sadržaja programa kandidati se osposobljavaju za stručno obavljanje sledećih grupa poslova i radnih zadataka:

–  Kontrolisanje stanja rada uređaja i instalacija za upravljanje energetskih postrojenja;

–  Sređivanje mernih instrumenata i vođenje podataka merenja u energetskim postrojenjima;

–  Održavanje  raznih  pretvarača za regulaciju i signalizaciju;

–  Zapažanje i evidentiranje podataka rada energetskog postrojenja;

–  Priprema dokumentacije servisiranja objekta.

 

Nastavni plan i program za ovaj obrazovni profil možete preuzeti ovde.

Ispitna pitanja

Podeli