Elektrotehničar energetike

ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE

pic

Ovaj obrazovni profil je IV stepena.

Energetika je oblast elektrotehnike koja postaje sve aktuelnija svetska tema. Posle hrane i vode, energija je najdragoceniji resurs. Energije je sve manje u onom vidu kako smo je do sada koristili, a nedovoljno u obliku u kome smo tek počeli da je koristimo. Obnovljivi izvori energije su budućnost energetike, a energetika – budućnost elektrotehnike.

Učenici se osposobljavaju za poslove tipa: projektovanje trafo stanica, projektovanje električnih mreža niskog i visokog napona, projektovanju električnih instalacija, rad u ispitnim laboratorijama, merenje i kontrola zaštite uzemljenja, održavanje i remont električne opreme, mreža i postrojenja.

Elektrotehničari energetike proračunavaju potrebne karakteristike dalekovoda i niskonaponske mreže, dimenzionišu vodove, analiziraju dijagrame opterećenja, utvrđuju broj i vrstu trafostanica. U izradi i održavanju električnih mreža kontrolišu mere zaštite od napona dodira, uzemljenja nadzemnih vodova te zaštite od kratkog spoja i prenapona.

Elektrotehničar energetike mora biti precizan i savestan u radu, snalažljiv u nepredviđenim situacijama, sposoban za tehničko i analitičko rešavanje problema.

Elektrotehničar energetike se može zaposliti u industriji, elektrodistribuciji, projektnim organizacijama elektro struke struke i elektroservisima.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Ispitna pitanja – stari program

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2018

Ispitna pitanja – novi program

Podeli