Srednja medicinska škola “HIPOKRAT”

UPIS ČETRNAESTE GENERACIJE REDOVNIH UČENIKA U TOKU !

 

Upis redovnih učenika u I razred školske 2019/20. godine:

 

Srednja medicinska škola “HIPOKRAT” Novi Sad – www.medicinskaskola.rs

1. Medicinska sestra tehničar

2. Farmaceutski tehničar

3. Fizioterapeutski tehničar

4. Laboratorijski tehničar

5. Pedijatrijska sestra tehničar

6. Medicinska sestra vaspitač

 

U školarinu uračunato:

 • redovna nastava tokom cele školske godine
 • dopunska nastava
 • komplet udžbenika za prvi razred
 • osiguranje učenika
 • uniforma i prema za praktičnu nastavu
 • korišćenje sportske hale sa pratećom opremom
 • sva nastavna sredstva
 • korišćenje školske biblioteke i videoteke
 • izdavanje svedočanstava i prateće dokumenatacije
 • maturski ispit
 • školsko obezbeđenje sa video nadzorom
 • priprema i učešće na školskim takmičenjima itd.

 

SVI OBRAZOVNI PROFILI “SVETI NIKOLA” i “HIPOKRAT”
UPIS ZA VANREDNE UČENIKE OTVOREN TOKOM CELE GODINE
(školovanje, prekvalifikacije i dokvalifikacije)

O školi:

– Najveća i jedina privatna škola u Srbiji koja u potpunosti ispunjava sve normative predviđene zakonom i propisima donetim od strane Ministarstva obrazovanja

– Dva nova školska objekta ukupne površine preko 3000m2, 22 učionice i kabineta opremljena najsavremenijom opremom u skladu sa važećim standardima i normativima, 11 kancelarija, fiskulturna sala (košarka, fudbal, odbojka i tenis), 3 otvorena sportska terena (beton i veštačka trava), 30 parking mesta i 6.500m2 uređenog školskog dvorišta za odmor i razonodu učenika škole.

– Potpisani ugovori i uspešna saradnja sa mnogobrojnim prestižnim organizacijama iz cele Srbije (bolnice, klinički centri, domovi zdravlja, farmaceutske ustanove, labaratorije, predškolske ustanove, sindikati, strukovna udruženja, visokoškolske ustanove itd.)

– Za sve obrazovne profile škola je akreditovana, a diploma je priznata u zemljama Evropske unije.

– Rad u malim odeljenjima do maksimalno 20 učenika mogućnost individualnog pristupa učeniku čime se postiže izgrađivanje i razvoj lične motivacije kod učenika kao osnove za postizanje rezultata primerenih mogućnostima učenika ponaosob

– Posebne pogodnosti za sportiste i slične kategorije potencijalnih polaznika škole

– Obezbeđujemo profesionalnu praksu i praktičnu nastavu

– Kvalitetani i iskusni kadrovi

– Služba obezbeđenja i video nadzor

– Učešće u projektima

– Učešće na školskim sportskim i stručnim takmičenjima, manifestacijama i skupovima

– Edukativne radionice

– Individualan rad i modularan pristup

– Škola raspolaže vlastitom školskom kantinom

– Praćenje evropskih i svetskih trendova u obrazovanju

– Stalan stručni i metodički nadzor školskog pedagoga

– Školski psiholog, za prevenciju i stručnu podršku razvoju svakog učenika

– Uprava i odeljenske starešine poseban akcenat stavljaju na saradnju, redovnu komunikaciju i pravovremeno informisanje roditelja o svemu što je bitno za svakog učenika

– Naši đaci uspešno rade u državnim ustanovama, bolnicama, predškolskim ustanovama, sudovima, renomiranim preduzećima, upisuju državne fakultete na budžet (medicinski, ekonomski itd.)

Možete nas posetiti svakog radnog dana od 08 do 20h i subotom od 08 do 13h i uveriti se u izuzetne uslove u kojima naši učenici pohađaju nastavu.

Više informacija o upisu na tel.: 021/6419-066 i 064/1655-485

 

AKREDITACIJA ŠKOLE – Rešenja Ministarstva za obrazovanje

Prva privatna srednja medicinska škola “HIPOKRAT” Novi Sad

Srednja škola “SVETI NIKOLA” Novi Sad

 

Gde se nalazimo

Škola radi u dva nova školska objekta u Dečanskoj ulici broj 9 u Novom Sadu (Klisa). Do škole se može doći iz dva pravca, prvi vodi pravo iz centra grada Temerinskom ulicom do škole ili iz pravca autoputa E-75, izlaz Centar (500m do škole). Detaljnije pogledajte na mapi ovde.

 

KONTAKT:

TELEFON (fax):                                          MOBILNI:

021 / 6-419-470                                           +381 65 / 5-419-471 (Viber)
021 / 6-419-471
021 / 6-419-066

Svakog radnog dana od 7:00h do 20:00h
Subotom od 8:00h do 13:00h

mail: office@medicinskaskola.rs  ili  office@skolasvnikola.edu.rs

Podeli