Pekar

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil PEKAR (3.stepen) je ospo­sobljavanje učenika za proizvodnju hleba, peciva, kolača i testenina.
Očekuje se da će učenik po završenom programu obrazovanja za ovaj stručni profil biti osposobljen u pogledu pic 2stručnih kompetencija da:
• pripremi rad i sprovede higijenske, zaštitne i ekološke mere u pekarskoj proizvodnji
• proizvodi pšenične, mešane i specijalne vrste hleba
• proizvodi peciva od kvasnog, lisnatog i vučenog testa
• proizvodi kolače od kvasnog, prhkog i medenog testa i čajnog peciva
• proizvodi testenine
• planira i organizuje poslove u sopstvenoj pekari

Očekuje se da učenik stekne znanja da:
• navede osnovna pravila organizacije rada u preduzeću i pojedinačnom radnom mestu
• objasni organizaciju posla prema tehnološkom postupku pekarske proizvodnje
• objasni principe rada različitih mašina i načine korišćenja pribora i alata u pekarstvu
• objasni principe održavanja funkcionalnosti i higijene opreme u pekarskoj proizvodnji
• navede standarde u pekarstvu
• objasni značaj higijene i primene mera HACCP
• objasni značaj primene sanitarnih propisa, propisa iz oblasti zaštite na radu u pekarskoj proizvodnji, iz oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, protivpožarne zaštite i iz oblasti zaštite životne sredine
• navede vrste i parametre kvaliteta osnovnih i pomoćnih sirovina
• navede vrste i objasni karakteristike sredstava za fermentaciju i aditiva
• objasni faze tehnološkog postupka proizvodnje različitih vrsta hleba
• navede parametre proizvodnje za različite vrste hleba
• objasni karakteristike različitih vrsta hleba
• navede vrste i osobine ambalaže za pakovanje i transport hleba
• navede uslove skladištenja hleba
• navede parametre kvaliteta pomoćnih sirovina u proizvodnji peciva
• navede vrste i objasni karakteristike sredstava za fermentaciju i aditivapic 1
• objasnifaze tehnološkog postupka proizvodnje različitih vrsta peciva
• navede parametre proizvodnje za različite vrste peciva
• objasni karakteristike različitih vrsta peciva
• navede vrste i osobine ambalaže za pakovanje i transport peciva
• navede uslove skladištenja peciva
• navede parametre kvaliteta osnovnih i pomoćnih sirovina u proizvodnji kolača i čajnog peciva
• objasni faze tehnološkog postupka proizvodnje različitih vrsta kolača
• navede parametre proizvodnje za različite vrste kolača
• objasni karakteristike različitih vrsta kolača
• navede vrste i osobine ambalaže za pakovanje i transport kolača
• navede uslove skladištenja kolača i čajnog peciva
• navede parametre kvaliteta osnovnih i pomoćnih sirovina
• objasni faze tehnološkog postupka proizvodnje različitih vrsta testenina
• navede parametre proizvodnje za različite vrste testenina
• navede vrste i osobine ambalaže za pakovanje i transport različitih vrsta testenina
• navede uslove skladištenja testenina
• objasni osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
• navede propise koji regulišu rad pekare
• navede uslove skladištenja sirovina i materijala
• objasni promene do kojih dolazi usled nepravilnog skladištenja i transporta
• navede vrste i strukturu troškova
• navede uslove isporuke i prodaje pekarskih proizvoda
• objasni osnovne principe preduzetništva
• navede vrste poslovne dokumentacije (trebovanje sirovina, radni nalozi, utrošak sirovina, izveštaj o proizvodnji i sl.)

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Podeli