Kreator ženskih frizura (područje rada – Lične usluge)

Kreator ženskih frizura

 

Hair Salon

Cilj ovih obrazovnih profila je profesionalno osposobljavanje učenika frizerske struke kroz organizovanu praktičnu nastavu. Prati stručnu literaturu i savremena dostignuća iz oblasti izrade i kreiranja savremenih frizura i vlasuljarskih predmeta. Stručni predmeti koji prate ovaj obrazovni profil su: Poznavanje preparata, Estetsko oblikovanje, Teorija forme, Sociologija kulture, Kreacija muških frizura i Zdravstvena kultura.

Ispitna pitanja

Podeli