Medicinska sestra-tehničar za rad u otorinolaringologiji

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR ZA RAD U OTORINOLARINGOLOGIJI

Ciljevi izučavanja ovog obrazovnog profila su sticanje savremenih teorijskih znanja iz oblasti otorinolaringologije i praktično osposobljavanje kandidata da u praktičnom radu stečena znanja primenjuju pri obavljanju odgovarajućih medicinski terapijskih procedura.

 Zadaci nastave su:
  • upoznavanje najnovijih dostignuća iz oblasti ORL;
  • sticanje znanja iz anatomije, fiziologije, slušnog aparata, uha, nosa, paranazalnih šupljina, ždrela, grkljana, dušnika, dušnica i jednjaka;
  • osposobljavanje za asistiranje pri dijagnostičkim i terapijskim intervencijama u ORL;
  • sticanje savremenih stručnih znanja iz iz savremene interne nege otorinolaringoloških bolesnika;
  • razvijanje navike i sposobnosti posmatranja i praćenja promena na bolesniku.
Podeli