Medicinska sestra-tehničar za rad u pulmološkoj dijagnostici

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR ZA PULMOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

Ciljevi izučavanja ovog obrazovnog profila su sticanje savremenih teorijskih znanja iz pulmološke dijagnostike i osposobljavanje kandidata da ih u praktičnom radu primenjuju.

Zadaci nastave su:
 

– sticanje znanja iz anatomije i fiziologije disajnog sistema;

– sticanje znanja iz oblasti patofiziologije disajnog sistema;

– upoznavanje etiologije, kliničke slike, terapije i rehabilitacije bolesnika sa oboljenjima pulmonalnog sistema;

– upoznavanje neinvazionih metoda pulmološke dijagnostike;

– sticanje znanja o indikacijama i kontraindikacijama za primenu pojedinih neinvazionih dijagnostičkih metoda u pulmologiji;

– praktično osposobljavanje kandidata za izvođenje dijagnostičkih procedura koje su u njihovom domenu rada;

– praktično osposobljavanje kandidata za pripremu pacijenata, instrumenata i materijala i asistiranje pri izvođenju dijagnostičkih procedura iz domena rada lekara- eksperata za pulmološku dijagnostiku;

– upoznavanje aparata koji se primenjuju u pulmološkoj dijagnostici i savladavanje tehnika rukovanja i čuvanja aparata;

 

Podeli