Vozač motornih vozila-specijalista

USLOVI ZA UPIS KANDIDATA

Specijalizaciju za ovaj obrazovni profil mogu sticati kandidati sa završenim sledećim obrazovanjem:

1. Vozač motornih vozila III st.
2. Tehničar drumskog saobraćaja IV st.

 

CILJ OBRAZOVANJA

Usavršavanje profesionalnih znaja iz saobraćajne struke o značaju i dostignućima tehnike saobraćaja, o saobraćajnim sredstvima kako u eksternom tako i u unutrašnjem transportu. Usavršavanje znanja iz oblasti organizacije transportnog procesa i uticaja ekonomičnosti transporta na ekonomičnost proizvodnih procesa. Usavršavanje sposobnosti za vožnju vozača u skladu sa zahtevima i kriterijumima bezbednosti saobraćaja.

Razvijanje karakterističnih psiholoških osobina važnih za opažanje i motivisanost pri ostvarenju zadatka. Ukazivanje polaznicima na uticaj brzine na bezbednost saobraćaja i važnost načina regulisanja saobraćaja kao kriterijuma opšte bezbednosti saobraćaja. Usavršavanje znanja polaznika iz oblasti dijagnostike tehničkog stanja, i održavanja motornih vozila u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja.

KARAKTERISTIČNI POSLOVI I RADNI ZADACI

Vozač motornih vozila-specijalista, nakon završene specijalizacije upravlja sanitarnim, vatrogasnim, ambulantnim i drugim specijalnim vrstama vozila i vrši preglede specijalnih vrsta tereta.

Preuzimanje specijalnih vozila sa saobraćajnom dokumentacijom i opremom (cisterne s opasnim teretima, hladnjače, vozila koja prevoze eksploziv i radioaktivne materije, vozila koja prevoze kabaste terete); pregled specijalnog vozila – vizuelna provera ispravnosti, popunjavanje prevozne dokumentacije za vozilo I teret; provera preuzete robe – tereta; kontrola tereta pri utovaru i istovaru, usputna provera rada vozila, funkcionisanja specijalnih uređaja na vozilu, robe-tereta u odnosu na karakteristike i karakter robe i preduzimanje potrebnih sigurnosnih mera; uočavanje i otklanjanje kvarova na vozilu tokom vožnje.

Priprema vozila i opreme za punjenje goriva; punjenje goriva i osiguravanje sigurnog transporta do vazduhoplova, upravljanje vozilom, priključivanje uređaja vozila na vazduhoplov, pri punjenju vazduhoplova (rukovanje pumpom i volumetrom i sl.); vođenje dokumentacije o preuzetom i predatom gorivu; vožnja vozila za vuču vazduhoplova; priprema vozila; priključenje vazduhoplova i vožnja vazduhoplova na odredište; preventivno održavanje vozila i opreme. Vožnja sanitarnog vozila (cisterne) na aerodromu; priprema vozila i priključene opreme; vožnja vozila i rukovanje opremom vozila za vreme punjenja i pražnjenja. Vožnja vatrogasnog vozila na aerodromu; priprema vozila, uređaja i opreme vozila; upravljanje vozilom za vreme vežbi, pripravnosti i gašenja požara. Preuzimanje specijalnog vozila sa saobraćajnom dokumentacijom i opremom (specijalne cisterne, pokretni parni uređaji, vatrogasna kola, agregati, cementacioni agregati, specijalni tegljači i drugo); upravljanje vozilom u javnom saobraćaju i na terenu, davanje uputstava pri utovaru i istovaru tereta, izvođenje specijalnih radova, evidentiranje potrošnje goriva, maziva, guma i slično.

Evidencija o radu vozila, opreme u vozilu, opravkama tokom puta, autosatima, autokilometrima, putnim kilometrima i robi koja se prevozi. Uvođenje u rad novih vozača prema programu radnog uvođenja ili prema programu pripravničkog staža; učestvovanje u programiranju funkcionalnosti obrazovanja i osposobljavanja i instruisanja novih radnika i polaznika; učestvovanje u proveri radne osposobljenosti.

Nastavni plan

Ispitna pitanja

 

Podeli