Fizičko tehničko obezbeđenje – FTO

Osnovna stručna obuka službenika obezbeđenja

 

Novi zakon o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS” broj 104/13)  security_imagenaglasio je podizanje nivoa stručnosti i odgovornosti kroz obavezu polaganja ispita za licencu, koji moraju polagati svi učesnici privatnog bezbeđenja. Nastava obuhvata 66 časova teorijske nastave i 35 časova obuke iz borilačkih veština obezbeđuje da službenici obezbeđenja na teritoriji cele Republike Srbije primenjuju iste standarde, pravila i procedure što do sada nije bio slučaj. Takođe podrazumeva da dosadašnji službenici koji su dolazili u ovu delatnost sa različitim obrazovnim profilima dobiju istu polaznu osnovu savladavanjem programa ove obuke. Srednja škola Sveti Nikola u saradnji sa preduzećem za obrazovni konsaltnig “Principal Pro” doo iz Novog Sada je aktivno uključena u izvođenje Osnovne stručne obuke službenika obezbeđenja. Škola nudu svoje bogato iskustvo u obrazovanju i materijane uslove u pogledu savremenih i tehnički opremljenih učionica, moderne i opremljene fiskulturne sale sa sportskom gumenom podlogom uz angažovanje visoko stručnih i iskusnih predavača i instruktora.

“Principal Pro” doo u saradnji sa Srednjom školom “Sveti Nikola” iz Novog Sada ovlašćen je (akreditovan) izvođač Obavezne stručne obuke (O2) Rešenjem MUP-a Uprave policije: 03/6 broj 51/15 od 16.06.2015. godine.

Nastava se sastoji od:

frontTEORIJSKOG DELA – 66 časova nastave koja se održava u prostorijama škole, u savremeno opremljenim učionicama i
PRAKTIČNOG DELA – 35 časova obuke u primeni fizičke snage, koja se izvodi u modernoj fiskulturnioj sali škole uz prisustvo licenciranih operativnih trenera.

Po završetku obuke polaže se završni ispitni test, a po uspešnom polaganju izdaje se Uverenje o završenoj obuci. Sticanje Uverenja je uslov za polaganje stručnog ispita u MUP-u i dobijanje licence za vršenje poslova fizičko tehničkog obezbeđenja.

Obezbeđena je literatura za svakog polaznika i uključena u cenu obuke.

USLOVI ZA POHAĐANJE OBUKE I POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE

Security-Guards-ServicesObuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može pohađati lice koje ispunjava uslov da:

1. je državljanin Republike Srbije;

2. je punoletno;

3. ima najmanje srednju stručnu spremu;

4. je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove;

Licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može se izdati fizičkom licu koje je pored uslova nabrojanih pod stavkama 1 – 4 još i:

1. prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru;

2. savladalo odgovarajuću obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju;

3. obučeno za rukovanje vatrenim oružjem, odnosno ako je odslužilo vojni rok sa oružjem, ako poslove vrši sa oružjem;

4. ima položen stručni ispit u Ministarstvu.

Izuzetno, licu koje ima odgovarajući stepen i vrstu stručnog obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, bezbedonosno-obaveštajnim poslovima, poslovima profesionalnog pripadnika Vojske Srbije i poslovima izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, izdaje se licenca bez obavljene obuke.

Formiranje grupa polaznika za obuku je u toku. Za više informicija možete nam se obratiti putem telefona 021/6419-066, 064/1655-485 ili na mejl office@skolasvnikola.edu.rs

Prijava za polaganje stručnog ispita – FTO O2

Podeli