Železnički saobraćaj

Naša saobraćajna škola se bavi obrazovanjem učenika za razne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju vanrednog srednjeg obrazovanja i prekvalifikacije, sa mogućnosti dokvalifikacije za peti stepen strednjeg stručnog obrazovanja. Nastava se odvija u skladu sa nastavnim planom i programom, propisanim odgovarajućim propisom za svaki obrazovni profil saobraćajne struke, a rad škole odobren je akreditacijom od strane nadležnog Ministarstva.

Srednja saobraćajna škola u našoj instituciji orjentisana je ka svim novim, savremenim smerovima, na osnovu kojih polaznici mogu da dobiju sigurnije i lakše posao, jer stalni, profesionalni i siguran razvoj i osavremenjivanje železničkog saobraćaja i transporta moguć je samo uz postojanje adekvatnih stručnih kadrova koji se mogu obučiti u našoj Školi, teoretski i praktično. Edukatori, profesionalno orjentisani ka smeru koji predaju, edukovaće Vas teorijski i praktično. Ustanove i institucije u kojima ćete obaviti praktični deo edukacije priznate su i poznate po kvalitetu svog rada u predviđenoj oblasti. Zato smo sigurni da je ovo pravo mesto za Vas.

U okviru naše saobraćajne škole akreditovani smo za sledeće obrazovne profile IV i V stepena, područja rada Železnica:

IV stepen

V stepen

 

 

 

Podeli