Saobraćajno – transportni tehničar

Učenici koji se odluče za ovaj obrazovni profil nakon završenog četvrtog razreda postaju otpravnici vozova. Otpravnik vozova učestvuje u neposrednom regulisanju železničkog saobraćaja, obezbeđujući bezbedan ulaz, izlaz i prolaz vozova kroz stanicu. U zavisnosti od intenziteta saobraćaja obavlja i komercijalne poslove (putničke ili transportne). Ovo je jedno od najodgovornijih zanimanja na železnici. Sticanjem diplome saobraćajno-transportnog tehničara stiču se i znanja potrebna za nastavak školovanja na nekoj od viših škola ili fakulteta.

Ciljevi i zadaci obrazovnog programa:

– Planira, priprema, izvodi rad i vrši proveru kvaliteta obavljenog posla

– Poseduje osnovna znanja o propisima, normativima i standardima u železnici

– Poznaje sve dopune, izmene, ispravke, tumačenja i obaveštenja u propisima

– Analizira kompletnu saobraćajnu situaciju u stanici i na pruzi

– Nadzire pravilan sastav vozova

– Obavlja uvođenje i otkazivanje vozova u saobraćaju

– Priprema dokumentaciju za saobraćaj voza

– Prati hod vozova kao i njihov prijem i otpremu iz stanice

– Formira put vožnje vozova

– Poznaje propusnu moć pruge

– Obezbeđuje najavljene radnje na otvorenoj pruzi

– Nadzire rad pregledača kola i manevarskog sastava

– Naručuje i otkazuje vučna i manevarska vozila prema planiranju otpreme vozova

– Naručuje, dostavlja i otkazuje kola

– Objavljuje promene u saobraćaju vozova za korisnike usluga

– Vrši pregled skretnica

– Vodi brigu o bezbednosti saobraćaja i primenu propisa kod prijema i otpreme putnika i stvari

 

Preuzmite NASTAVNI PLAN I PROGRAM za ovaj smer.

Ispitna pitanja za ovaj smer možete da skinete ovde

Podeli