Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

P E K A R

Priprema i dozira sirovine ručno ili automatski na uređajima i priprema masu-testo. Obrađuje testo ručno i mašinski, nadgleda fermentaciju, peče i nadgleda pečenje, pakuje i skladišti gotove proizvode.
Pekar radi u mehanizovanim, automatizovanim pogonima. Vodi računa o osnovnim i pomoćnim sirovinama – o kvalitetu, pripremnju, skladištenju ovih sirovina.
Poznavajući kvalitet sirovina, vodi tehnološki proces sa ciljem da se dobije finalni proizvod besprekornog kvaliteta.
Asortiman ovih proizvoda je sve veći i veći što znači da je rad u pekarama raznovrstan.

 

M E S A R

Za obrazovni profil mesar, školovanje traje tri godine. Učenici se upoznaju sa principima na kojima se zasnivaju zahtevi , operacije i postupci u tehnologiji proizvodnje i prerade mesa.
Tokom školovanja stiču neophodna znanja i poslove pripreme za rad na liniji obrade životinja, upoznavanje vrsta tipova stoke kao sirovine za industriju mesa, upoznavanje osnovnih karakteristika mesa, ovladavanje stručno-teorijskim znanjima potrebnim za uspešno obavljanje poslova zanimanja mesar.

 

 

Podeli