Mehaničar motornih vozila – Automehaničar

Mehaničar motornih vozila (III stepen)

Automehaničar je obrazovni profil koji je bio aktualan kako u prošlosti tako i danas. Učenici se osposobljavaju da vrše ugradnju, održavanje i opravku autodelova na vozilima na motorni pogon.

Zadaci automehaničara su da obavlja tekuće poslove održavanje i popravku vozila, utvrđuje kvar proverom i pregledom celog vozila, proverava funkcionisanje popravljenog dela. Tokom obrazovanja učenici se osposobljavaju da vrše servis, održavanje motornih vozila, određivanje i otklanjanje neispravnosti na vozilima.pic

Po završetku školovanja učenici mogu potražiti zaposlenje u nekom automehaničarskom servisu, u preduzeću na održavanju vozila ili da otvore sopstvenu automehaničarsku radionicu. Postoji i mogućnost nastavka školovanja u vidu jednogošnje specijalizacije (V stepen), dokvalifikacije (IV stepen) a nakon toga i daljeg školovanja na visokim školama strukovnih studija.

NASTAVNI PLAN

Ispitna pitanja

Podeli