Bravar – specijalista

USLOVI ZA UPIS KANDIDATA

Specijalizacija u području rada mašinstvo i obrada metala za obrazovne profile: metalostrugar specijalista, metaloglodač-specijalista, metalobušač-specijalista, obrađivač metala na NU mašinama-specijalista, podešavač alatnih mašina-specijalista, metalobrusač-specijalista, bravar-specijalista, alatničar-specijalista, mehaničar alatnih mašina-specijalista, mogu sticati kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem i jednim od obrazovnih profila: metalostrugar, metaloglodač, metalobrusač, metalobušač, bravar, mašinbravar, metalostrugar za NU mašine, metaloglodač za NU mašine u oblasti mašinstva i obrade metala.

bravar specijalista

GRUPE POSLOVA I ZADATAKA-KARAKTERISTIČNI POSLOVI I RADNI ZADACI

Izrađivanje složenih delova i sklopova zahteva proučavanje radne i tehničke dokumentacije; pripremanje alata, materijala i pribora za rad; obeležavanje i krojenje složenih bravarskih delova vozila, metalnog nameštaja, stolarije i sl. kao što su: ramovi gornjeg stroja i donjeg stroja, nosači, vrata, prozori i drugi otvori; oblikovanje delova savijanjem u toplom i hladnom stanju, isparivanje i ravnanje delova spajanjem elemenata u s.pove gasnim zavarivanjem, elektrozavarivanjem i zakivanjem, montiranje konstrukcije vozila, nameštaja, stolarije i sl.; kontrolisanje i ispitivanje tačnosti i sigurnosti konstrukcija; predaja gotovih delova i proizvoda kontroli, sve u uslovima pojedinačne proizvodnje i osvajanja novih proizvoda bez potpuno definisane tehnološke dokumentacije.

Izrada i montaža složenih čeličnih konstrukcija.

Kontrolisanje kvaliteta bravarskih radova; proučavanje zahteva radne i tehničke dokumentacije; merenje ispitivanjem tačnosti i kvaliteta izvršenih radova; podešavanje i ispitivanje kontrolnih alata i pribora; overavanje i predaja kontrolisanih delova i sklopova; vođenje rafne i tehničke dokumentacije.

Vođenje bravarskih poslova: prijem i proučavanje zahteva radne i tehničke dokumentacije; organizovanje i koordiranje rada u radionicama za izradu delova, montažu delova sklopova i opravke, konstrukcija drumskih i šinskih vozila; vođenje smene i raspoređivanje zadataka na izvršioce uz kontrolu njihovog rada, staranje o obezbeđivanju materijala, alata, dokumentacije i sredstava potrebnih za rad i obezbeđivanje propisane zaštite na radu.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Ispitna pitanja

Podeli