Bravar-zavarivač

pic

Bravar-zavarivač je novi obrazovni profil u srednjoj školi „Sveti Nikola“ u trogodišnjem trajanju. Bravar-zavarivač je danas veoma traženo zanimanje i po završetku školovanja dosta se lako dođe do posla.

Za bravara-zavarivača je pored teorije veoma važna i stručna praksa. Bravar-zavarivač, planira, priprema i organizuje bravarske i zavarivačke radove, izrađuje delove metalnih konstrukcija mehaničkom obradom, spaja delove metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima, izrađuje i montira metalne konstrukcije i procesne opreme, kontroliše kvalitet bravarskih radova prema propisima i normativima, zavaruje postupkom elektrolučnog (REL, MIG, MAG, TIG) i elektrootpornog zavarivanja zavarivanja, vrši zavarivanje postupkom gasnog zavarivanja, vrši spajanje delova mekim i tvrdim lemljenjem i lepljenjem, kontroliše kvalitet rada pri zavarivanju, posvećuje pažnju očuvanju zdravlja, okoline, i bezbednosti na radu pri izvođenju bravarskih i zavarivačkih radova.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Ispitna pitanja

Podeli