Dokumentacija potrebna za upis na vanredno školovanje

Od dokumentacije za vanredno školovanje, potrebno Vam je sledeće:

 

1. Overene fotokopije svedočanstava i diplome završene škole

2. Kopija lične karte (sa napisanim brojem mobilnog telefona)

3. Kopija izvoda iz matične knjige rođenih

4. Kopija matičnog lista venčanih (u slučaju promene prezimena)

 

Adresa:

Medicinska škola Hipokrat

Dečanska 9

21000 Novi Sad

office@medicinskaskola.rs

021/6419-470

Podeli