Mašinski tehničar

MAŠINSKI TEHNIČAR

Mašinski tehničar je obrazovni profil za koji školovanje traje četiri godine.

Od učenika se zahteva upornost, odgovornost, preciznost, savesnost, poslovna komunikativnost.

Mašinski tehničar poseduje stručne kvalifikacije da planira, priprema, organizuje i kontroliše rad pojedinca, grupe, picodeljenja ili proizvodne jedinice obrade metala; bira odgovarajući materijal za projektovanje proizvoda;projektuje sve vrste mašinskih elemenata i konstrukcija;primenjuje računar pri obavljanju tih poslova itd.;komunicira sa saradnicima i poslovnim partnerima; definiše kontrolu kvaliteta;vodi računa o racionalnom korišćenju sredstava rada, energije, materijala i vremena.

Poslovi koji se odnose na delokrug mašinskog tahničara su gradnja, projektovanje, održavanje i upotreba alata, rad na kostrukciji mašina i alata, na pripremi i vođenju proizvodnje mašinskih delova i alata kao i u kontroli rukovanja i održavanja alatnih mašina u proizvodnim pogonima. Mašinski tehničar proračunava sile na alatu u određenim radnim uslovima i vrsti obrade pa po tome određuje materijal i predlaže dimenzije i oblik alata…

Nastavni plan

Ispitna pitanja

Podeli