Sanitarno – ekološki tehničar

SANITARNO-EKOLOŠKI TEHNIČAR

voda
Sanitarno-ekološki tehničar spada među najnovije verifikovane obrazovne profile u Srednjoj medicinskoj školi „Hipokrat“
Sanitarno-ekološki tehničari osposobljavaće se za obavljanje zadataka specifičnih za ovaj obrazovni profil. To su: Detekcija i uklanjanje zagađivača životne sredine; Snimanje i praćenje sanitarno-higijenskih uslova u radnoj i komunalnoj sredini, sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije robe, objekata i terena; Merenje mikromilimetarskih faktora životne i radne sredine.

Po završetku školovanja postoji mogućnost zapošljavanja u svim laboratorijama zdravstvene preventive, epidemološkim laboratorijama kao i firmama koje se bave proizvodnjom, prodajom i skladištenjem životnih namirnica.

Učenici po završetku školovanja imaju prohodnost na veći broj viših škola i fakulteta.
Stručni predmeti za ovaj obrazovni profil su: Anatomija i fiziologija, Latinski jezik, Patologija, Psihologija, Medicinska biohemija, Ekologija i zaštita životne sredine, Laboratorijske tehnike, Zdravstvena zaštita sa prvom pomoći, Opšta i školska higijena, Mikrobiologija, Dezinfekcija dezinsekcija i deratizacija, Epidemologija, Komunalna higijena, Sanitarna hemija, Zdravstvena statistika, Sanitarna tehnika, Medicina rada, Toksikološka hemija.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

ISPITNA PITANJA

 

Podeli