Farmaceutski tehničar za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda

FCT – za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda

Cilj ovog obrazovnog profila je da kandidati steknu znanja o vezi između strukture materije i energetskih promena sistema u mikroskopskim razmerama kao i fizičkim uzrocima i promenama pri hemijskim reakcijama, takođe cilj je sticanje znanja o značaju i mehanizmima hemijskih reakcija koje se koriste u analitici i kontroli farmaceutskih proizvoda i osposobljavanje kandidata da stečena znanja primenjuju u praktičnom obavljanju profesionalnih zadataka. Kroz ovaj obrazovni profil stiče se znanje vezano za ulogu informacija i informacionog sistema,različitih nivoa IS, projektovanja IS, baze podataka u IS. Stručni predmeti putem kojih se upoznaje sa materijom ovog profila su: Fizička hemija, Hemija,analitika i kontrola farmaceutskih proizvoda, Informatika u zdravstvu i Farmakologija.

Zadaci nastave su :

-sticanje znanja o termodinamičkim, hemijskim i elektrohemijskim procesima;

-razvijanje sposobnosti za postavljanje hipoteze i procenu rezultata i stalnog interesovanja za sticanje novih znanja;

-razvijanje logičkog mišljenja;

-sticanje znanja o fizičkim i hemijskim karakteristikama jedinjenja koja se koriste u izradi farmaceutskih proizvoda, lekova i drugih proizvoda;

-upoznavanje metode koje se koriste u analitici i kontroli lekovitih preparata i principa na kojima se njihova primena zasniva;

-osposobljavanje za uspešno praktično obavljanje složenih kvantitativnih hemijskih analiza koje se koriste u galenskim laboratorijama i laboratorijama za ananlitiku i kontrolu lekovitih preparata i drugih farmaceutskih proizvoda.

Podeli