Farmaceutski tehničar za tehnologiju farmaceutskih proizvoda

FCT – za tehnologiju farmaceutskih proizvoda

Cilj ovog obrazovnog profila je da kandidati steknu znanja o vezi između strukture materije i energetskih promena sistema u mikroskopskim razmerama kao i fizičkim uzrocima i promenama pri hemijskim reakcijama, kao i sticanje teorijskih znanja iz tehnologije izrade pojedinih vrsta i oblika lekovitih preparata i osposobljavanje kandidata da stečena znanja i veštine uspešno primenjuju u praktičnom profesionalnom radu. Stručni predmeti na koje se oslanja ovaj obrazovni profil su: Fizička hemija, Farmaceutska tehnologija, Informatika u zdravstvu i Farmakologija.

 Zadaci nastave su:

-sticanje znanja o termodinamičkim ,hemijskim i elektrohemijskim procesima;

-razvijanje sposobnosti za postavljanje hipoteze i procenu rezultata i stalnog interesovanja za sticanje novih znanja;

-razvijanje logičnog mišljenja;

-sticanje znanja o savremenim tehnološkim postupcima izrade pojedinih oblika lekovitih preparata;

-sticanje znanja o sastavu i dejstvu savremenih lekova  i načinu njihove izrade, čuvanja, pakovanja i izdavanja;

-osposobljavanje kandidata da praktično rade na pripremi i izradi raznih oblika lekova po savremenim tehnološkim postupcima;

-sticanje znanja u vezi uloge informacija i informacionog sistema. Konkretno je obuhvaćena uloga i značaj IS u poslovnoj oraganizaciji, pojam podataka i informacija, šifriranje, kontrola, zaštita tehničko-tehnološke baze IS ,uloga računara u IS, računarski sistem-hardver, sistemski softver, računarske mreže, distribuirani sistemi, komunikacije.

 

 

Podeli