Kuvar

Fun in the KitchenKuvarski posao se sastoji u pripremanju svih vrsta toplih i hladnih jela. To podrazumeva odabir i pripremu namirnica, određivanje tehnologije pripremanja hrane (kuvanje, pečenje, prženje i drugo), kao i pripremu za posluživanje jela. U zavisnosti od normativa i zahteva ugostiteljskog objekta u kojem rade, kuvari mogu sastavljati dnevne i nedeljne jelovnike.

Budući da učestvuju u svim tehnološkim fazama pripreme hrane, kuvari rukuju brojnim kuhinjskim aparatima, alatima i posuđem različite namene. Mogu biti zaposleni u prehrambenoj industriji ili voditi sopstvene ugostiteljske objekte.

Važno je napomenuti i to da kuvari, uz nabrojane poslove, bez obzira na to gde rade uvek moraju brinuti o higijeni prostora i sredstava s kojima rade kao i o ličnoj higijeni. Za kuvarske poslove se traže telesno zdravi i spretni radnici. Posebno je važno da imaju zdrav koštano-zglobni i respiratorni sistem, zdravu kožu, uredan vid i razvijena čula ukusa i mirisa.Važno je istaknuti da kuvari, kao osobe koje rade s hranom, svakih šest meseci podležu obaveznom sanitarnom pregledu, čime se od moguće zaraze štite korisnici ugostiteljskih usluga, a i sami kuvari.

Kuvarsko zanimanje je deficitarno pa se osposobljeni kuvari, posebno oni koji su završili trogodišnje školovanje, zapošljavaju vrlo lako.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Ispitna pitanja za ovaj smer možete da skinete ovde

Podeli