Laboratorijski tehničar za mikrobiološke analize

Laboratorijski tehničar za mikrobiološke analize

Cilj ovog obrazovnog profila je sticanje znanja o osobinama patogenih bakterija i metodama koje se primenjuju za njihovu identifikaciju kao i profesionalno osposobljavanje kandidata za rad na složenijim aparatima i dijagnostičkim postupcima u bakteriološkim laboratorijama.

Stručni predmeti ovog profila su sledeći: Medicinska bakteriologija, Medicinska parazitologija sa mikrologijom, Medicinska virusologija i imunologija, Infektologija, Mikrobiološke tehnike i analize.

Zadaci nastave su:

-upoznavanje patogenih i uslovno patogenih bakterija, njihovih morfoloških, kulturnih i biohemijskih osobina;

-sticanje znanja o patogenom učinku bakterija;

-osposobljavanje za laboratorijske tehničke poslove u postupku identifikacije patogenih i uslovno patogenih bakterija;

-osposobljavanje za izvođenje bakterioloških analiza namirnica, vode i predmeta opšte upotrebe.

 

Podeli