Medicinska sestra-tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu

MST za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu

Cilj ovog obrazovnog profila je izučavanje predmeta usmerenih na sticanje stručnog znanja o najčešćim oboljenjima i stanjima koja zahtevaju urgentnu dijagnostiku i terapiju,organizaciju urgentne službe i specijalnu negu teško obolelih i povredjenih. Materija se provlači kroz sledeće stručne predmete: Urgentna stanja u medicini, Anestezija i reanimacija i Intenzivna nega.

Zadaci nastave su:
 

– upoznavanje osnovnih karakteristika pojedinih urgentnih stanja koja su bitna za prevenciju i sprečavanje šoka i obezbeđivanje vitalnih funkcija;

– sticanje dodatnih znanja neophodnih za usvajanje principa specijalne preoperativne i postoperativne nege bolesnika;

– sticanje teorijskih znanja  potrebnih za razumevanje specijalnog pristupa pacijentu pri odluci o vrsti anestezije i vođenju anestezije;

– sticanje teorijskih znanja koja su preduslov za pravilno i stručno obavljanje intenzivne i specijalne nege bolesnika;

– upoznavanje teoriskih i praktičnih dostignuća u anesteziji i reanimaciji;

– upoznavanje organizacije anesteziološke službe u redovnim i vandrednim uslovima;

– usvajanje moralnih vrednosti i razvijanje osećaja humanosti ,ljubavi prema pozivu ,savesnog i odgovornog odnosa prema radnom mestu;

– sticanje potrebnih stručno- medicinskih znanja o savremenoj i intenzivnoj nezi bolesnika;

– razvijanje navika i sposobnosti posmatranja i praćenja promena na bolesniku ,kao osnovnih pretpostavki za blagovremeno lečenje i negu;

– upoznavanje organizacije rada na hirurgiji i internom odeljenju ,posebno organizacije intenzivne nege.

Podeli