Medicinska sestra-tehničar za instrumentiranje, instrumentar-ka

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR ZA INSTRUMENTIRANJE, INSTRUMENTAR-KA

Ciljevi izučavanja ovog obrazovnog profila su sticanje potrebnih teorijskih znanja iz specijalne hirurgije, osposobljavanje kandidata da praktično primenjuje stečena teorijska znanja, sticanje znanja o organizaciji i sadržaju rada u operacionim odeljenjima i praktično osposobljavanje kandidata za poslove instrumentiranja.

Zadaci nastave su:
  • sticanje znanja iz hirurške anatomije, patologije, patofiziologije i mikrobiologije;
  • sticanje znanja o vrstama anestezije i indikacijama zanjihovu primenu;
  • upoznavanje operativnih i postoperativnih komplikacija, kao i praktično osposobljavanje za sprovođenje osnovnih postupaka pri reanimaciji bolesnika;
  • sticanje znanja o sastavu krvi, krvnim grupama, indikacijama za transfuziju krvi, načinu davanja i mogućim komplikacijama;
  • usvajanje znanja o organizaciji rada u operacionoj sali, previjalištu, prostorijama za male intervencije, intenzivnoj nezi, rendgen odeljenju i operacionom bloku;
  • osposobljavanje kandidata za praktično sprovođenje hirurške asepse i antisepse;
  • upoznavanje klasifikacije instrumenata: instrumenti za hvatanje- držanje tkiva, instrumenti za sečenje tkiva, instrumenti za širenje tkiva, instrumenti za rad na krvnim sudovima, instrumenti za šav mekih tkiva;
  • osposobljavanje za sprovođenje kontrole efikasnosti sterilizacije i upoznavanje zakonskih propisa o bekteriološkoj kontroli u operacionom bloku;
  • savlađivanje tehnike instrumentiranja pri operacijama u svim granama hirurgije;
  • usvajanje znanja i osposobljavanje kandidata za sprovođenje endoskopskih pregleda.

 

 

Podeli