Medicinska sestra-tehničar za rad u psihijatriji

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR ZA RAD U PSIHIJATRIJI

Ciljevi izučavanja su sticanje teorijskih znanja o morfofunkcionalnim karakteristikama nervnog sistema i psihičke organizacije čoveka, kao i osposobljavanje da stečena znanja primenjuju u svakodnevnom profesionalnom radu sa psihijatrijskim bolesnicima, da prošire stečena i steknu nova znanja iz oblasti psihologije koja će im omogućiti bolje razumevanje ličnosti uopšte, a posebno ličnosti sa psihičkim smetnjama i poremećajima.

Zadaci nastave su:
  • sticanje znanja o genetskoj organizaciji i embriogenetskom sledu formiranja ljudskog organizma;
  • sticanje znanja o strukturi i funkcionalnoj organizaciji nervnog sistema;
  • sticanje znanja o kortikalnoj strukturi centralnog nervnog sistema i psihofiziološkim osobenostima kore;
  • sticanje znanja o psihički zdravoj i psihički bolesnoj ličnosti;
  • sticanje znanja o poremećejima osnovnih psihičkih funkcija;
  • sticanje znanja o ponašanju psihički obolelih osoba u užoj i široj socijalnoj sredini i u posebnim okolnostima;
  • osposobljavanje za primenu stečenih znanja u svakodnevnoj komunikaciji sa obolelim osobama što podrazumeva upoznavanje;
  • sticanje znanja o klasifikaciji i dijagnostici psihičkih poremećeja;
  • sticanje znanja o pojavnim oblicima i lečenju psihičkih poremećaja koji se javlaju u starijem životnom dobu;
  • sticanje znanja o kliničkoj slici psihoza, o terapiji i nezi tih bolesnika; o kliničkoj slici neuroza, terapiji i nezi bolesnika.

 

 

Podeli