Medicinski tehničar za rad u transfuziji krvi

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR ZA RAD U TRANSFUZIJI KRVI

Ciljevi izučavanja ovog obrazovnog profila su sticanje savremenih teorijskih znanja iz oblasti transfuziologije i hematologije i osposobljavanje kandidata da ih uspešno primenjuje u svakodnevnom profesionalnom radu.

Zadaci nastave su:
  • upoznavanje osnovnih zadataka službe transfuzije krvi;
  • usvajanje znanja iz oblasti uzimanja i konzervacije krvi u miru i vanrednim stanjima;
  • upoznavanje zakonskih i etičkih propisa koji regulišu rad službe transfuzije krvi;
  • osposobljavanje za prijem i pripremu davalaca za uzimanje krvi, vođenje odgovarajuće dokumentacije i dostavljanje izveštaja;
  • usvajanje znanja, veština i navika za pripremu pribora za uzimanje krvi, montiranje boce i obezbeđivanje uslova za aseptičan rad;
  • usvajanje znanja i veština za sprovođenje opštih mera sprečavanja nastanka komplikacija u toku i posle uzimanja krvi;
  • upoznavanje tehnika uzimanja plazme od davalaca, imunizacije davalaca i dobijanja plazme za proizvodnju specifičnih imunoglobulina, test seruma za rad službe transfuzije krvi;
  • usvajanje znanja o prijemu, razvrstavanju, centrifugiranju i odvajanju komponenata od krvi i plazme u miru i vanrednim stanjima;
  • usvajanje osnovnih teorijskih znanja iz hematologije;
  • praktično osposobljavanje za za izvođenje analiza u hematološkoj laboratoriji.

 

Podeli