Pedijatrijska sestra tehničar

U okviru ovoga smera učenici stiču znanja o negovanju i lečenju, kako bolesne tako i zdrave dece. Takođe, učenici tokom školovanja stiču i znanja o psiho-fizičkim zakonitostima rasta i razvoja, kao i neophodna znanja o dečijim bolestima i postupcima u negovanju i lečenju dece.

Pedijatrijska sestra-tehničar prati dete od prvog dana života do njegove zrelosti. Učestvuje u prevenciji i lečenju dečijih bolesti, brine o unapređenju zdravstvene kulture.

Učenici se osposobljavaju za rad na dečjim odeljenjima svih ustanova, koje se bave prevencijom i lečenjem dece.

Mogućnost zapošljavanja u dečjim dispanzerima domova zdravlja, klinikama, bolnicama i institutima u oblasti prevencije i lečenja.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

ISPITNA PITANJA

Podeli