Pravno-poslovni tehničar

CILJEVI STRUČNOG OBRAZOVANJA

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju Pravno-poslovni tehničar je osposobljavanje učenika za vođenje pravno-poslovne administracije, poslovne korespondencije i komunikacije, administracije o zaposlenima, kao i obavljanje operativnih poslova u oblasti javne uprave, planiranje i organizovanje poslovnih aktivnosti.
Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da lica budu osposobljavana za:
– primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
– primenu bezbednosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
– primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
– upotrebu informatičke tehnologije u: prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;
– preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
– prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju

DUŽNOSTI – STRUČNE KOMPETENCIJE

Vođenje pravno-poslovne administracije

Primanje pošte, akata, dokumentacije
Obrada pošte, akta, dokumentacije
Odlaganje pošte, akata, dokumentacije
Prikupljanje i operativna obrada podataka po nalogu pretpostavljenog

Obavljanje operativnih poslova u oblasti javne uprave

Izrada jednostavnih primeraka pravnih akata
Vođenje zapisnika
Vođenje matične evidencije

Obavljanje poslovne korespondencije i komunikacije

Komunikacija sa strankama na maternjem i stranom jeziku (usmena i pismena)
Interna i eksterna službena komunikacija sa državnim i dr. organima koji imaju javna ovlašćenja po nalogu pretpostavljenog
Obavljanje poslovne i službene korespondencije sa fizičkim i pravnim licima
Vođenje protokola (zapisnika) na sastancima i sastavljanje izveštaje po nalogu pretpostavljenog

Vođenje administracije o zaposlenima

Vođenje evidencije o zaposlenima
Priprema dokumentacije za prijem novih radnika
Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih
Izrada potvrda, uverenja i rešenja po osnovu radnog odnosa

Planiranje i organizovanje poslovnih aktivnosti

Izrada plana aktivnosti
Organizovanje različitih vrsta događaja
Organizovanje službenih putovanja
Pripremanje i organizovanje sastanaka
Vršenje tehničkih priprema za promociju i prezentaciju

 

PRAVNI TEHNIČAR (stari program)Nastavni plan i program  i  Ispitna pitanja

PRAVNO-POSLOVNI TEHNIČAR (novi program) – Nastavni plan i program  i  Ispitna pitanja

Podeli