PODRŠKA RAZVOJU

PODRŠKA RAZVOJU

Udruženje Snaga porodice iz Novog Sada u okviru realizacije projekta ”MLADI IMAJU REČ – PODRŠKA RAZVOJU KOMPETENCIJA MLADIH” koji je podržan od strane Saveza udruženja ”Novi Sad omladinska prestonica kulture – Opens” održala je radionice u Srednjoj medicinskoj školi ”Hipokrat”. Održane su 2 radionice sa učenicima prvih godina smera medicinska sestra tehničar i fizioterapeutski tehničar:

1. ”Moja zdrava emotivna veza – zdravi odnosi u emotivnim vezama kod mladih” – tokom koje se sa mladima pričalo o tome šta je ljubav, koje vrste ljubavi postoje, kako izgleda zdrava emotivna veza, a kako zavisnička ljubav, govorilo se o predstavama ljubavi i ”ljubavnoj mapi”, kao i o mitovima u ljubavi.
2. ”Nasilje u partnerskim vezama” – tokom koje se sa mladima govorilo o pojmu, uzrocima, posledicama i prevenciji partnerskog nasilja kod mladih.

Nakon radionica, učenici su imali nekoliko vežbica koje su im izuzetno bile zanimljive i na zabavan način upotpunile pomenute radionice.

Podeli

Leave a comment