Ugledna aktivnost pedagoga škole

Ugledna aktivnost pedagoga škole

U dogovoru sa predmetnim nastavnicima, pedagog je relizovao uglednu aktivnost, predavanje, kolegama 19.02. 2019. godine sa početkom u 12 časova. Obrađene su teme „Metodičke osnove“ i „Dobra priprema-uspešan čas“. Edukaciju je pratila prigodna prezentacija kako bi se živa reč iskombinovala sa upotrebom nastavne tehnologije koja je sve prisutnija u savremenoj školi. Nastavnicima su date konkretne instrukcije za izradu priprema za čas, skrenuta im je pažnja na najčešće nedoumice koje su imali i dobili su priliku da pitaju sve što im je u dosadašnjem radu bilo nejasno. Diskutovalo se o aktuelnom stanju vaspitno-obrazovnog sistema, upućivali predlozi i sugestije za dalji rad i detaljno im je objašnjena Blumova taksonomija sa svojim nivoima koja je sve zastupljenija pri pisanju priprema. Dogovoren je ponovni sastanak u bližoj budućnosti kako bi se nastavnicima prenele sve inovacije koje se munjevitom brzinom uvode kako u teoriju, tako i u samu nastavnu praksu.

Podeli

Leave a comment