Srednja škola „Sveti Nikola“ – redovno školovanje

UPIS PETNAESTE GENERACIJE REDOVNIH UČENIKA U TOKU !

Upis redovnih učenika u I razred školske 2019/20. godine:

 

Srednja škola “SVETI NIKOLA” Novi Sad – www.skolasvnikola.edu.rs

1. Ekonomski tehničar

2. Pravni tehničar

3. Turistički tehničar

4. Tehničar zaštite od požara

5. Tehničar drumskog saobraćaja

 

Srednja medicinska škola “HIPOKRAT” Novi Sad – www.medicinskaskola.rs

1. Medicinska sestra tehničar

2. Farmaceutski tehničar

3. Fizioterapeutski tehničar

4. Laboratorijski tehničar

5. Pedijatrijska sestra tehničar

6. Medicinska sestra vaspitač

 

GIMNAZIJA “SVETI NIKOLA” Novi Sad

Upis je otvoren na dva smera gimnazije:

1. Jezička – filološka gimnazija (engleski, nemački, francuski, ruski, italijanski, španski i kineski jezik)

2. Informatička gimnazija opšteg smera

 

U školarinu uračunato:

redovna nastava tokom cele školske godine, dopunska nastava, korišćenje sportske hale sa pratećom opremom, sva nastavna sredstva, korišćenje školske biblioteke i videoteke, izdavanje svedočanstava i prateće dokumenatacije, maturski ispit, školsko obezbeđenje sa video nadzorom, sva dodatna i dopunska nastava po želji i na zahtev učenika ili roditelja, priprema i učešće na školskim takmičenjima itd.

 

SVI OBRAZOVNI PROFILI “SVETI NIKOLA” i “HIPOKRAT”

 

UPIS ZA VANREDNE UČENIKE OTVOREN TOKOM CELE GODINE
(školovanje, prekvalifikacije i dokvalifikacije)

 

O školi

– Najveća i jedina privatna škola u Srbiji koja u potpunosti ispunjava sve normative predviđene zakonom i propisima donetim od strane Ministarstva obrazovanja

– Dva nova školska objekta ukupne površine preko 3000m2, 22 učionice i kabineta opremljena najsavremenijom opremom u skladu sa važećim standardima i normativima, 11 kancelarija, fiskulturna sala (košarka, fudbal, odbojka i tenis), 3 otvorena sportska terena (beton i veštačka trava), 30 parking mesta i 6.500m2 uređenog školskog dvorišta za odmor i razonodu učenika škole.

– Potpisani ugovori i uspešna saradnja sa mnogobrojnim prestižnim organizacijama iz cele Srbije (bolnice, klinički centri, domovi zdravlja, farmaceutske ustanove, labaratorije, predškolske ustanove, sindikati, strukovna udruženja, visokoškolske ustanove itd.)

– Za sve obrazovne profile škola je akreditovana, a diploma je priznata u zemljama Evropske unije.

– Rad u malim odeljenjima do maksimalno 20 učenika mogućnost individualnog pristupa učeniku čime se postiže izgrađivanje i razvoj lične motivacije kod učenika kao osnove za postizanje rezultata primerenih mogućnostima učenika ponaosob

– Posebne pogodnosti za sportiste i slične kategorije potencijalnih polaznika škole

– Obezbeđujemo profesionalnu praksu i praktičnu nastavu

– Kvalitetani i iskusni kadrovi

– Služba obezbeđenja i video nadzor

– Učešće u projektima

– Učešće na školskim sportskim i stručnim takmičenjima, manifestacijama i skupovima

– Edukativne radionice

– Individualan rad i modularan pristup

– Škola raspolaže vlastitom školskom kantinom

– Praćenje evropskih i svetskih trendova u obrazovanju

– Stalan stručni i metodički nadzor školskog pedagoga

– Školski psiholog, za prevenciju i stručnu podršku razvoju svakog učenika

– Uprava i odeljenske starešine poseban akcenat stavljaju na saradnju, redovnu komunikaciju i pravovremeno informisanje roditelja o svemu što je bitno za svakog učenika

– Naši đaci uspešno rade u državnim ustanovama, bolnicama, predškolskim ustanovama, sudovima, renomiranim preduzećima, upisuju državne fakultete na budžet (medicinski, ekonomski itd.)

 

AKREDITACIJA ŠKOLE – Rešenja Ministarstva za obrazovanje

Srednja medicinska škola “HIPOKRAT” Novi Sad

Srednja škola “SVETI NIKOLA” Novi Sad

 

Gde se nalazimo

Škola radi u dva nova školska objekta u Dečanskoj ulici broj 9 u Novom Sadu (Klisa). Do škole se može doći iz dva pravca, prvi vodi pravo iz centra grada Temerinskom ulicom do škole ili iz pravca autoputa E-75, izlaz Centar (500m do škole). Detaljnije pogledajte na mapi ovde.

KONTAKT

TELEFON (fax):                                          MOBILNI:

021/6-419-470                                            +381 65 / 5-419-471 (Viber)
021/6-419-471
021/6-419-066

Svakog radnog dana od 7:00h do 20:00h
Subotom od 8:00h do 13:00h

mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Podeli